Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

I.

Alapellátás

 1. Ezeket az általános üzleti feltételeket (a továbbiakban: "üzleti feltételek") a 1751. és azt követő §-oknak megfelelően adják ki. törvény 89/2012 Coll., Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) GATIO sro, IČ 09855777, DIČ CZ09855777, székhelye: Moravská 854/2, 312 00 Plzeň, e-mail: info@gatio. hu, telefon: +36 1 987 6760, web: www.gatio.hu
  (a továbbiakban "eladó".“)
 2. Jelen szerződési feltételek irányadóak az eladó és azon természetes személy kölcsönös jogaira és kötelezettségeire, aki vállalkozásán kívül fogyasztóként vagy vállalkozásán belül adásvételi szerződést köt (a továbbiakban: vevő) a www. .gatio.hu (a továbbiakban: "online áruház").
 3. A feltételekben foglaltak az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen feltételekben foglaltakkal szemben.
 4. Jelen feltételek és az adásvételi szerződés cseh nyelven jön létre.

 

II.

Információk az árukról és árakról

 1. Az árukra vonatkozó információk, beleértve az egyes áruk árait és főbb tulajdonságaikat, az egyes árucikkekhez az online áruház katalógusában találhatók. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áru visszaküldésének költségét, ha ezek az áruk természetüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg azok a webáruházban megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés egyedi megállapodás szerinti feltételekkel történő megkötését.
 2. Az online áruház katalógusában elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni.
 3. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről az online áruházban tájékoztatást tesznek közzé. Az online áruházban feltüntetett áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az árut a Cseh Köztársaság területén belül szállítják.
 4. Az áru vételárából adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze, kivéve, ha az eladó a vevővel másként állapodik meg.III.

Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

 1. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevőt maga viseli. Ezek a költségek nem térnek el az alapdíjtól.

  - A vásárló az alábbi módokon rendeli meg az árut:
  - ügyfélfiókján keresztül, ha korábban regisztrált a webáruházban,
  - a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
 2. Megrendeléskor a vásárló választja ki az árut, az áruk darabszámát, a fizetési és szállítási módot.
 3. A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és megváltoztathatja a megrendelésben megadott adatait. A vevő a megrendelést a Megrendelés elküldése gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelőlapon szereplő összes kötelező adat kitöltése, valamint a vásárló visszaigazolása, hogy elolvasta a jelen feltételeket.
 4. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolást küld a vásárlónak a megrendelés átvételéről a vevő által a megrendeléskor megadott e-mail címre. Ez a visszaigazolás a szerződés megkötésének minősül. Az eladó aktuális üzleti feltételeit a visszaigazolás melléklete tartalmazza. Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó visszaigazolja a megrendelést a vásárló e-mail címére.
 5. Abban az esetben, ha az eladó a megrendelésben meghatározott feltételek valamelyikét nem tudja teljesíteni, úgy a módosított ajánlatot a vásárló email címére küldi meg. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződés azáltal jön létre, hogy a vevő a jelen szerződési feltételekben megadott e-mail címére visszaigazolja az ajánlat elfogadását.
 6. Az eladó által elfogadott minden megrendelés kötelező érvényű. A vevő mindaddig elállhat a rendeléstől, amíg a vevő meg nem kapja az eladótól a megrendelés átvételéről szóló értesítést. A vásárló a megrendelést telefonon, az eladó jelen feltételekben megadott telefonszámán vagy e-mail címén mondhatja le.
 7. Abban az esetben, ha a webáruházban az áru árának megadásakor vagy a megrendelés során az eladó részéről nyilvánvaló technikai hiba lép fel, az eladó nem köteles az árut ezen a nyilvánvalóan téves áron a vevőnek átadni, még akkor sem, ha a vevőnek automatikus átvételi visszaigazolást küldtek.a jelen feltételek szerint. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vásárlót a hibáról, és a módosított ajánlatot a vásárló e-mail címére megküldi. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ebben az esetben az adásvételi szerződés a vevő által az eladó e-mail címére küldött visszaigazolással jön létre.

 

IV.

Ügyfél fiókja

 1. A vásárló webáruházban történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet ügyfélfiókjához. A vásárló megrendelheti az árut az ügyfélszámlájáról. A vásárló A vásárló a vevő fiókjába történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vásárló köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat minden változás esetén frissíteni. A vevő által a vásárló fiókjában és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
 2. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni. Az eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiókkal harmadik felek általi visszaélésért.
 3. A vevő nem jogosult az ügyfélszámla használatát harmadik fél számára engedélyezni.
 4. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő már nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben és a jelen feltételekben vállalt kötelezettségeit.
 5. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik féltől származó hardver és szoftver szükséges karbantartása.

V.

Fizetési feltételek és áruszállítás.

 1. A Vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az alábbi módokon fizetheti meg:

  - készpénzben vagy utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
  - készpénz nélküli átutalás az eladó számlájára:

  IBAN: CZ0520100000002301927757
  SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
  Befogadó: GATIO, s.r.o., Moravská 854/2, Plzeň 312 00
  Banka: Fio banka, a.s., Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
  (a továbbiakban: "eladó fiókja".“);

  - készpénz nélkül a GoPay fizetési rendszeren keresztül

 2. A vevő a vételárral együtt köteles megtéríteni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem szerepel, a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.
 3. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 napon belül esedékes.
 4. A fizetési átjárón keresztül történő fizetés esetén a vásárló az érintett elektronikus fizetési szolgáltató utasításait követi.
 5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget az eladó bankszámláján jóváírják.
 6. Az eladó nem követel előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. A vételár kiegyenlítése az áru feladása előtt nem kaució.
 7. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ugyanakkor köteles a befolyt bevételt online, műszaki meghibásodás esetén legkésőbb 48 órán belül nyilvántartani az adóügyintézőnél.
 8. Az árut a vevőnek szállítjuk:

  - a megrendelés vásárlója által megadott címre
  - a vevő által megadott szállítási címre történő kiszállítással,

 9. A szállítási mód kiválasztása az áru megrendelése során történik.
 10. Az áruk szállításának költségeit a feladás és az áru átvételének módjától függően a vevő megrendelése és az eladó megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
 11. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon kell kiszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt kiszállításával járó költségeket, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.
 12. A Vevő az árunak a fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól.
 13. Az eladó adóbizonylatot - számlát állít ki a vevőnek. Az adóbizonylatot a leszállított áruhoz csatoljuk.
 14. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának a szállítási költséggel együtt történő megfizetésével, de először az áru átvételével szerzi meg. Az áru véletlen megsemmisüléséért, sérüléséért vagy elvesztéséért való felelősség a vevőre száll át az áru átvételének időpontjában, vagy akkor, amikor a vevő köteles volt az árut átvenni, de ezt nem az adásvételi szerződés megsértésével tette meg.
 15. Az áruszállítás határideje az 5. § (2) bekezdése szerint. b) törvény. sz., 634/1992. 20 munkanap. Ez az időszak a megrendelés kifizetésével vagy a megrendelés átvételének visszaigazolásával kezdődik (fizetési mód - utánvét).

VI.

Elállás a szerződéstől

 1. Az a vevő, aki fogyasztói vállalkozásán kívül kötött adásvételi szerződést, jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.
 2. Az elállási idő 14 nap

  - az áru átvételének napjától,
  - az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy több termék szállítása
  - az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.

 3. A vevő nem állhat el többek között az adásvételi szerződéstől:

  - a szolgáltatás nyújtása, ha azt az elállási határidő lejárta előtt előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nincs joga a szerződéstől elállni,
  - olyan termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amely a szerződéstől való elállás időszakában fordulhat elő,
  - olyan szeszes ital értékesítéséről, amely csak harminc napon belül szállítható, és amelynek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzpiac ingadozásaitól függ,
  - a vevő kívánsága szerint vagy személye számára módosított áruk szállításáról,
  - romlandó áruk szállítása, valamint olyan áruk szállítása, amelyek a szállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más árukkal,
  - olyan zárt csomagolású áru szállítása, amelyet a vevő kivett a csomagból és higiéniai okokból nem lehetséges visszaküldeni
  hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program kézbesítése, ha az eredeti csomagolása megsérült,
  - újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítése,
  - digitális tartalom kézbesítése, ha azt nem tárgyi adathordozón kézbesítették, és a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulásával az elállási határidő lejárta előtt kézbesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ilyen esetben nincs a szerződéstől való elállás joga,a Ptk. 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben.

 4. Az elállási határidő betartása érdekében a vásárlónak az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.
 5. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított szabványos elállási űrlapot használhatja. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó jelen feltételekben megadott e-mail-címére vagy szállítási címére küldi el. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az űrlap átvételét.
 6. A szerződéstől elállt vevő köteles az árut az eladónak a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni. A vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségeket, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan hagyományos postai úton nem lehet visszaküldeni.
 7. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaadja neki a tőle kapott valamennyi pénzeszközt, beleértve a szállítási költségeket is, ugyanilyen módon. Az eladó a kapott pénzt más módon csak abban az esetben adja vissza a vevőnek, ha a vevő beleegyezik, és ha nem merül fel többletköltség.
 8. Ha a vevő az eladó által felajánlott legolcsóbb áruszállítási módtól eltérőt választott, az eladó a legolcsóbb áruszállítási módnak megfelelő összegben téríti meg a vevőnek az áru szállítási költségét.
 9. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő átadja az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
 10. A visszaküldött áruknak sértetlennek, kopásmentesnek és szennyeződésmentesnek kell lenniük, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásukban. Ha az árut a szükségestől eltérően használják, a vállalkozó jogosult az elállási költségeket a fogyasztótól érvényesíteni.
 11. Az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni készlet eladása, az áruk elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy szállítója az áru előállítását vagy behozatalát megszakította. Az eladó a megrendelésben megadott e-mail címen haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és az adásvételi szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldi a tőle a szerződés alapján kapott valamennyi pénzeszközt, ideértve a szállítási költséget is, az általa meghatározott módon vagy módon a vásárló.

VII.

Hibás teljesítési jog

 1. Az eladó az átvételkor válaszol a vevőnek, hogy az áru hibátlan. Az eladó különösen azért felelős a vevő felé, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

  - az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában rendelkezik a vevő vagy a gyártó által leírt vagy elvárt tulajdonságokkal, tekintettel az áru jellegére és az általuk készített reklámra,
  - az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a felhasználásukra megjelölt, vagy amelyre az ilyen árukat általában használják,
  - az áru minőségében vagy kialakításában megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,
  - az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és
  - az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

 2. Ha a hiba az áru vevő általi átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru az átvétel időpontjában hibás volt. A vevő a fogyasztási cikken előforduló hibára való jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibáért, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódásra, a használt árura a használat mértékének megfelelő hibára vagy az áru elhasználódására. volt, amikor a vevő átvette, vagy ha az áru jellege miatt.

 3. Hiba esetén a vevő reklamációval élhet az eladónál, és kérheti:

  - csere új árukra,
  - áruk javítása,
  - ésszerű engedmény a vételárból,
  - elállni a szerződéstől.

 4. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,

  - ha az árunak jelentős hibája van,
  - ha a javítást követő hiba vagy hiányosságok ismétlődése miatt a tétel nem használható megfelelően
  az áru nagyobb számú hibája esetén.

 5. Az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben befogadni, ahol a reklamáció elfogadása lehetséges, illetve a székhelyen vagy a telephelyen. Az eladó köteles a vevőnek írásbeli visszaigazolást kiadni arról, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a panasz tartalma, és a vevő milyen kezelési módot igényel, valamint a panasz kezelésének időpontját és módját, ideértve a javítás és az időtartam megerősítését, vagy írásos indoklást a reklamáció elutasítása.
 6. A panaszról az eladó vagy az általa meghatalmazott munkatárs haladéktalanul, összetett esetekben három munkanapon belül dönt. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a hiba szakszerű felméréséhez szükséges, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő idő. A reklamációt, ideértve a hiba elhárítását is, haladéktalanul, de legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül rendezni kell, kivéve, ha az eladó a vevővel hosszabb határidőben állapodik meg. Ennek az időtartamnak a lejárta hiába minősül lényeges szerződésszegésnek, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől. A vevő akaratának (a hibás teljesítéshez való jog gyakorlásának) az eladóval szembeni megnyilvánulása a követelés pillanatának minősül.
 7. Az eladó írásban tájékoztatja a vásárlót a reklamáció eredményéről.
 8. Nem illeti meg a hibás teljesítés joga a vevőt, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a dolognak hibája van, vagy ha a hibát a vevő maga okozta.
 9. Indokolt reklamáció esetén a vásárlónak joga van a reklamációval kapcsolatban felmerült, szándékosan felmerült költségei megtérítésére. A vevő ezzel a jogával az eladóval szemben a jótállási idő lejártát követő egy hónapon belül élhet.
 10. A reklamáció módját a vásárló választhatja meg.
 11. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira vonatkozó jogaira és kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-a, 2099-2117. §-a és 2161-2174. §-a, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.
 12. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozza.

VIII.

Szállítás

 1. A Szerződő Felek minden írásos levelezést elektronikus levélben is megküldhetnek egymásnak.
 2. A Vevő a levelezést a jelen feltételekben megadott e-mail címre kézbesíti az eladónak. Az eladó a levelezést a vevőnek az ügyfélfiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére kézbesíti.

IX.

Peren kívüli vitarendezés

 1. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a külső az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták bírósági rendezése. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére.
 2. Európai Fogyasztói Központ, Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013/EU rendelet értelmében kapcsolattartó pont. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Online fogyasztói vitarendezési rendelet).
 3. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi engedélyek ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyező iroda végzi hatáskörében. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság korlátozott mértékben felügyeli a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény betartását.

X.

Záró rendelkezések

 1. Az eladó és a vevő közötti összes megállapodásra a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogait.
 2. Az eladót a vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti az 1826. § (1) bekezdése értelmében. e) pontja alapján a Ptk.
 3. Az eladó weboldalával kapcsolatos minden jog, különösen a tartalom szerzői joga, beleértve az oldalelrendezést, fényképeket, filmeket, grafikákat, védjegyeket, logókat és egyéb tartalmakat és elemeket, az eladót illeti meg. Tilos a weboldalt vagy annak bármely részét másolni, módosítani vagy más módon felhasználni az eladó hozzájárulása nélkül.
 4. Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek a webáruházban harmadik fél beavatkozásából, vagy annak rendeltetésellenes használatából erednek. A vásárló a webáruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárást, amely hátrányosan befolyásolhatja annak működését, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely lehetővé tenné számára vagy harmadik felek számára, hogy a webáruházat alkotó szoftvereket vagy egyéb összetevőket beavatkozhassák, illetve az online áruházat alkotó szoftvereket vagy egyéb összetevőket használhassák, olyan módon tárolja, vagy annak részeit vagy szoftverét, amely a céljával vagy rendeltetésével ellentétes lenne.
 5. A Vevő ezúton vállalja a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében a körülmények megváltozásának kockázatát.
 6. Az adásvételi szerződést az üzleti feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
 7. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 8. A szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintát a feltételekhez csatoljuk..

Jelen üzleti feltételek 2018. május 25-én léptek érvénybe     

                                                                       

NYOMTATVÁNY

 

Kérjük, jelentkezzen be újra

Sajnáljuk, de a CSRF token valószínűleg lejárt. A legmagasabb szintű biztonság fenntartása érdekében kérjük, jelentkezzen be újra. Megértését köszönjük.

Köszönjük a megértést.

Bejelentkezés